‘d vizesi’ olarak etiketlenmiş yazılar

Ticari Vize D (Oturum) için Gerekli Belgeler

Salı, 06 Nisan 2010

TİCARİ VİZE D  (OTURUM) İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

bulgaristanda ticari iliçkiler

0-) İstenen Belgelerin BulgarcalarıWord Dökümanı

1-) Eksiksiz doldurulmuş Bulgaristan vize başvuru formu – form için tıklayınız

2-) Noterden Vekaletname – vekaletname örneği için tıklayınız
3-) Faaliyet belgesi
4-) Vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden yazı.
3-) Şirket kuruluş belgesi, bağlı olduğu vergi dairesinden finansal sonuçları ve ödenen vergileri gösteren beyanname
4-) En az 10 Sigortalı İşçi Listesi
5-) İşverenin 10 İşçisi Olduğuna Dair Özet Listesi
6-) Vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden  yazı
7-) Bulgaristan SSK’sından 10 İşçinin Aylık Hizmet Dökümü
8 -) Bulgaristan Noterden Onaylanmış 10 İşçinin Sözleşmesi
9-) Herhangi bir Bulgaristan Bankasında Firma adına hesap Cüzdanı
10-) Kira Sözleşmesi (Her ortak için)
11-) Her Ortak için Bulgaristan Bankasında Hesap cüzdanı/Çalışan İçin Maaş Bordrosu
12-) Pasaport (Geçerlilik Süresi en az 1 Yıl olacak)
Elde yazılan Seyahat Sağlık Sigortası kabul edilmemekte. Sigorta poliçesi sistemden
kesilmiş olmalıdır.
* Sigortanızı şirketimizde kestirebilirsiniz.
14-) Arkası beyaz fon 2 adet biyometrik fotoğraf ( formatı: 35 x 45 mm)

TÜM EVRAKLAR ORİJİNAL VE FOTOKOPİ OLARAK
2 DOSYA HALİNDE HAZIRLANACAKTIR.

Not: Vize D başvuru tarihinden itibaren 1 ay sonra çıkmaktadır.

NOTLAR:

1- Evraklarınızın son 3 aya ait olması gerekmektedir.

2- D tipi vizelerin sonuçlanma süresi 1 ay olup biraz geç veya erken çıkması normaldir.

3- Yukarıdaki evraklar arasında en önemlisi Bulgaristan’ da yaşayacağınız evin kira kontratıdır. Kira kontratında belirttiğiniz adreste oturup oturmadığınız oradaki polis tarafından kontrol edilir.

BULGARİSTAN’DA OTURUM ALMAK

Pazartesi, 14 Aralık 2009

Bulgaristan’da Oturum almanın 4 temel yolu

1. BİR BULGAR VATANDAŞI İLE EVLİ OLMASI Bir Bulgar vatandaşıyla resmi evlilik yapmış olan bir yabancı uyruklu Bulgaristan oturumu almak veya Bulgar vatandaşı olmak istiyorsa, aşağıdaki belgeleri kendisine temin etmiş olmalıdır: Resmi evlilik Bulgaristan’da yapılmışsa Bulgar makamlarınca verilmiş olan Evlenme Kayıt Örneği’nin  noter tasdikli bir sureti ve müracaatın yapılacağı Polis Müdürlüğünden alınacak forum ve polisin talep edeceği evraklar da tamamlanıp dilekçe verilir. Eğer resmi evlilik Bulgaristan’da değil de, Türkiye’de yapılmışsa, Türkiye’de hazırlatılıp Bulgaristan’a getirtilmesi gereken belgeler: Evlenme Kayıt Örneği Nüfus Kayıt Örneği Türk vatandaşının Doğum Kayıt Örneği Türkiye’de dünyaya gelmiş çocukları var ise, her çocuğun Doğum Kayıt Örneği DİKKAT!!! :1

Bu belgeler, ilgilinin kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğü’nden alınır. ) Bulgaristan’dan Türkiye’ye gitmiş olan gelinin veya damadın Bulgaristan’dan Türkiye’ye giderken hangi isimlerle gitmiş ve orada hangi isimleri (özellikle soyismini) almış olduğunu gösterir belge.

2: Bu belge Köy Hizmetlerinden veya Valilik Özel Dairesinden, Valilik Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden, bazen da İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’nden ve Emniyet Müdürlüğünden verilir.

ÖNEMLİ NOT: Yukarıda adı geçen belgelerin hepsine, kurumun bağlı bulunduğu Valilikten veya Kaymakamlıktan “APOSTILLE” mührü alınır. “Apostille” mührü alındıktan sonra belgeler Türkiye’de değil de, Bulgaristan’da bir yeminli tercümana Bulgarca’ya tercüme ettirilir. Bulgaristan vatandaşı olan eş, bu şekilde işlenmiş olan belgeleri alıp Bulgaristan’daki resmi adres kaydının bulunduğu belediyeye götürüp evliliklerinin evlilik Siciline işletilmesini ve kendilerine bir Bulgar “Evlilik Kayıt Örneği” (Udostoverenie za sklyuçen grajdanski brak) ve eğer varsa çocuklarına da Bulgaristan Kimlik Numarası – EGN ve Bulgar “Doğum Kayıt Örneği” (Udostoverenie za rajdane) verilmesini talep eder. Bulgar vatandaşı eşin kendisi ve çocukları zaten vatandaş oldukları için onlara başka bir şey gerekmez. Bulgar Evlilik Kayıt Örneği alındıktan sonra bu belgeyle Türkiye’deki Bulgaristan Başkonsolosluklarından birisine gidilip Bulgar vatandaşı olmayan eş için evlilikten dolayı “D” tipi Bulgar vizesi talep edilir. Konsolosluğun da ilave ettireceği bazı evraklar da tamamlanıp bu vize alınır ve tekrar Bulgaristan’a gelip Bulgar vatandaşı eşin resmi adres kaydının bulunduğu mahaldeki polise gidilip evlilikten dolayı geçici oturum dilekçesi verilir. Polisten alınacak forum ve evraklar da tamamlanıp oturum müracaatı yapıldıktan sonra 7 (yedi) mesai günü zarfında oturum neticesi çıkacaktır. Polisin takdirine göre yabancı uyrukluya ilkin üç aylık, altı aylık ya da 12 aylık oturum verilecektir. Evlilikten dolayı alınacak oturumlar beş yıl boyunca geçici oturumlar olarak sürdürülür. Beş yıl sonra evlilik hala devam ediyorsa, yabancı uyruklu gelin veya damat artık sabit oturum (postoyanno prebivavane) ve Bulgar vatandaşlığını almaya hak kazanmış olacaktır ve bu kez vatandaşlık için müracaat edecektir. Eğer evlilik üzerinden 5 veya fazlası yıl geçtiyse, ilkin bir geçici oturum alınacak, ondan sonra hemen sabit oturuma müracaat edilecektir. Evlilik üzerinden 5, 6 veya daha fazlası yıl geçtiyse de hemen vatandaşlık hakkı doğmuyor, çünkü üç yıllık sabit oturum döneminden geçme zorunluluğu vardır. Yani böyle evliler de üç yıllık sabit oturum dönemini geçirtmek ve ondan sonra vatandaşlık için müracaat etmek zorundadırlar.

2  : BULGARİSTAN’DA BİR ŞİRKET KURMAK VE ŞİRKET ÜZERİNDEN OTURUM ALMAK. Bu konuda Türkiye’de yapılacak bir şey yoktur. Bu ikinci yolu tercih edenler şunu bilmeliler ki, Bulgaristan Yabancılar Kanunu’na göre, Bulgaristan’da şirket kurup iş yapmak ve oturum almak isteyen bir yabancı uyruklu yatırımcı, 10 Bulgar vatandaşına sigortalı istihdam sağlamak zorundadır.

3 : BULGARİSTAN’A 1000 000 USD’lik yatırım yapmış olmak. Böyle bir yatırımcının sabit oturumu alması için yıllarca beklemesine gerek kalmaz. Altı aya varmaz sabit oturumunu alabilir. Şirket ve yatırım üzerinden oturum alma şartları başka ve Türkiye’de yapılacak bir işlem yoktur.

4: Türkiye de  ki şirketinizin bulgaristanda temsilciliğini açarak 10 kişi çalıştırmanıza gerek kalmadan en düşük maliyetli alabileceğiniz oturumdur . Temsilcilik uzerinden oturum alamk için sitemizden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz